• פרחי ניהול
  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • קרן נמיר, רכזת תחום עתודת מנהלים

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
[{"hour":"14:00-13:00","Title":"התכנסות וארוחת צהריים"},{"hour":"14:30-14:00","Title":"דברי מנכ\"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב"},{"hour":"15:00-14:30","Title":"אתיקה בניהול בית ספר, ליסה לוי, ראש תחום עתודת מנהלים, מכון אבני ראשה"},{"hour":"16:45-15:15","Title":"\"בואו נשחק\" - סדנאות לבחירה, בהנחיית מנחי המכון"},{"hour":"17:15-16:45","Title":"הפסקה"},{"hour":"18:30-17:15","Title":"רצועה מסכמת לפרחי ניהול ולמנהלים מכהנים"}]