• מנהלים ומדריכים אישיים
  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • ירדנה דהן, רכזת תחום מנהלים

  • 21

סקירה היסטורית: חגי לביא, ראש תחום מנהלים

 

הקלטת המושב: ניהול קונפליקטים עם ההורים, חיים שמילה

 

הקלטת המושב: על נקודת המפגש בין הורים למורים, מיכל פישר, חדיג'ה טאהא ולימור רוזמרין

 

הקלטת המושב: תפיסת תפקיד המנהל בקידום השותפות, אגף שפ"י, משרד החינוך

 

הקלטת המושב: תפקיד בית הספר ביצירת קשר עם הורים בהדרה

 

No Image Folder Url

מצגות מהמפגש לשימושכם: