• מנהלים מכשירים
  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' קרן נמיר

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
[{"hour":"09:30-09:00","Title":"התכנסות והיכרות"},{"hour":"10:30-09:30","Title":"פתיחה, מבנה ההכשרה החדש"},{"hour":"11:30-10:30","Title":"התדיינות במסמך הכשירויות"},{"hour":"11:45-11:30","Title":"הפסקה"},{"hour":"13:00-11:45","Title":"בחירת פרוייקטים"},{"hour":"13:30-13:00","Title":"הפסקת צהריים"},{"hour":"14:30-13:30","Title":"ניהול השותפות עם מדריך ההתנסות"},{"hour":"15:30-14:30","Title":"מפגש עם סני כרמלי, מנהל בית הספר המכשיר אורט גאולה"},{"hour":"15:45-15:30","Title":"הפסקה"},{"hour":"17:00-15:45","Title":"\"בין אורחים לבני בית\"- אתיקה מקצועית ותיאום ציפיות בין מנהל ביה\"ס המכשיר ומדריך ההתנסות המעשית"},{"hour":"17:30-17:00","Title":"סיכום יום"}]