• כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • לשאלות ובירורים ניתן לפנות להדר כהן, רכזת מערכות מידע

​לשימושכם הקלטת המפגש: 

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב