המפגשים בסדרה:

 • ​6.8.2023, י"ט באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  שימוש נכון במערכות ממוחשבות: משכית, מדב"ס וכד' 
 • 7.8.2023, כ' באב תשפ"ג, 20:30-19:00
  שכר - דגשים למנהלים חדשים 
 • 8.8.2023, כ"א באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  ניהול המשאב האנושי 
 • 9.8.2023, כ"ב באב תשפ"ג, 21:30-20:00 
  היבטים משפטיים בניהול בית ספר 
 • 10.8.2023, כ"ג באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  תקציב בית ספרי לאור הגפ"ן (כניסה לזום)
 • 20.8.2023, ג' באלול תשפ"ג, 21:30-20:00
  שולחנות עגולים עם מנהלים מסיימי שנה א' - השתתפות אופציונלית במפגש זה (כניסה לזום)


הקלטות המפגשים

הקלטת המפגש המקוון בנושא מערכות ממוחשבות - רים בן דוד, משרד החינוך

 

הקלטת המפגש בנושא שכר - דקלה כהן, מנהלת תחום סליקה, משרד החינוך


 

הקלטת המפגש בנושא ניהול המשאב האנושי - סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה, משרד החינוך


 

הקלטת המפגש בנושא היבטים משפטיים בניהול בית ספר - עו"ד לירון ספרד, לשכה משפטית, משרד החינוך

 


הקלטת המפגש בנושא תקציב בית ספר לאור הגפ"ן - רחל אלניר, משרד החינוך

 מצגות מן המפגשים:

 • כתובת ומיקום:

 • שאלות ובירורים:

 • חיים שמילה

המפגשים שהתקיימו בסדרה:

 • ​6.8.2023, י"ט באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  שימוש נכון במערכות ממוחשבות: משכית, מדב"ס וכד' 
 • 7.8.2023, כ' באב תשפ"ג, 20:30-19:00
  שכר - דגשים למנהלים חדשים 
 • 8.8.2023, כ"א באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  ניהול המשאב האנושי 
 • 9.8.2023, כ"ב באב תשפ"ג, 21:30-20:00 
  היבטים משפטיים בניהול בית ספר 
 • 10.8.2023, כ"ג באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  תקציב בית ספרי לאור הגפ"ן 
 • 20.8.2023, ג' באלול תשפ"ג, 21:30-20:00
  שולחנות עגולים עם מנהלים מסיימי שנה א' - השתתפות אופציונלית במפגש זה


הקלטות המפגשים

הקלטת המפגש המקוון בנושא מערכות ממוחשבות - רים בן דוד, משרד החינוך

 

הקלטת המפגש בנושא שכר - דקלה כהן, מנהלת תחום סליקה, משרד החינוך


 

הקלטת המפגש בנושא ניהול המשאב האנושי - סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה, משרד החינוך


 

הקלטת המפגש בנושא היבטים משפטיים בניהול בית ספר - עו"ד לירון ספרד, לשכה משפטית, משרד החינוך

 


הקלטת המפגש בנושא תקציב בית ספר לאור הגפ"ן - רחל אלניר, משרד החינוך

 


מצגות מן המפגשים:

 • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
הרשמה לאירוע