• מנהלים קולטים
  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • קרן נמיר

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
[{"hour":"13:00 - 13:30","Title":"התכנסות וארוחת צהריים קלה"},{"hour":"13:30 - 15:30","Title":"תפיסת תפקיד המנהל הקולט"},{"hour":"15:30 - 15:45","Title":"הפסקת קפה"},{"hour":"15:45 - 17:30","Title":"כיצד נערכים לקליטת פרחי ניהול, מפגש עם מנהלים קולטים ותיקים"}]