• מדריכים אישיים
  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • נלי קינן, רכזת תחום מנהלים

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
[{"hour":"14:00-13:30","Title":"התכנסות"},{"hour":"14:20-14:00","Title":"הדרכה אישית כדיאלוג אימוני – איל שאול, ראש תחום מנהלים"},{"hour":"15:00-14:20","Title":"היכרות עם החברה המלווה"},{"hour":"16:15-15:15","Title":"סבב ראשון: לומדים כלים אימוניים"},{"hour":"17:30-16:30","Title":"סבב שני: לומדים כלים אימוניים"},{"hour":"18:00-17:30","Title":"לוכדים תובנות"}]