• כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' נלי קינן, רכזת תחום מנהלים

לשימושכם מצגות מהסמינר: