• לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • מזכירות הכנס

סרטון הפתיחה

 

 

תמונות הכנס הארצי

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
[{"hour":"08:30-09:15","Title":"רישום והתכנסות"},{"hour":"09:15-11:00","Title":"מושב בוקר - מליאה"},{"hour":"11:00-11:30","Title":"הפסקת קפה ותנועה למושבים"},{"hour":"11:30-13:00","Title":"רצועת בוקר - מושבים מקבילים"},{"hour":"13:00-14:00","Title":"הפסקת צהריים"},{"hour":"14:00-15:00","Title":"מושב צהריים - מליאה"},{"hour":"15:00-15:30","Title":"הפסקת קפה ותנועה למושבים"},{"hour":"15:30-17:00","Title":"רצועת צהריים - מושבים מקבילים"},{"hour":"17:00","Title":"סיום הכנס"}]