רשימת המרצים

  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:


  • 21

תכנית אמנותית - תזמורת המהפכה

 

 

תזמורת המהפכה - צעד תימני, מתוך המופע "שרקייה"

 

 

 

תמנות - מליאת צהריים

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
הרשמה לאירוע