• מפקחים כוללים

רשימת המרצים

  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • שולמית ירושלמי

  • 21

מצגות המפגשים: