מכרז לאספקת שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

מאי 2024המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל"צ) המפעיל את אבני ראשה – המכון למנהיגות בית ספרית, מעוניין לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות המופיעים במסמך המצורף ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכי המזמין ודרישותיו.

איש הקשר למכרז זה הינו מר אביתר עוזרי - דוא"ל Evyataro@cet.ac.il


טבלת מועדים:

מועד

פעולות
27.05.2024
פרסום המכרז
06.06.2024מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה, עד השעה 12:00
20.06.2024
מועד אחרון להגשת הצעות, עד השעה 12:00
27.06.2024
מועד אחרון לפרסום הזוכה
14.07.2024מועד אחרון למסירת הרכבים מושא מכרז זה אל הזוכה


לעיון בפרטי המכרז וטופס הגשת הצעה יש ללחוץ על הקובץ להלן.