קול קורא: להגשת מועמדות לאספקת שירותי טיסה וקרקע

עבור משלחת תוכנית "מיטיבי דרך" תשפ"דתוכנית מיטיבי דרך

מיזם מישרים להוגנות בחינוך הוקם במטרה לחולל שינוי בבתי ספר תת משיגים המשרתים אוכלוסיות מוחלשות  ולפעול למען הפיכתם ממוסדות תת משיגים לארגונים מתפקדים ואפקטיביים.

במסגרת המיזם מפעיל מכון אבני ראשה את תוכנית "מיטיבי דרך" שמטרתה להכשיר מנהלים ומנהלות בעלי ניסיון וללוות אותם בדרך לרכישת ידע וכלים אשר יכינו אותם לניהול בית ספר יסודי תת משיג והובלתו להצלחה.


פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ארגון למשלחת למידה בדנמרק

מכון אבני ראשה באמצעות המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ארגון למשלחת למידה בדנמרק. למשלחת מונה ספק תוכן האחראי על התכנים המקצועיים של המשלחת במדינת היעד. יודגש כי השירותים במסגרת קול קורא זה הינם עבור טיסות, שירותי קרקע, הסעות, לינה, אירוח וכלכלה, ואספקת ציוד נלווה כל זאת בתיאום מלא והדוק עם ספק  התוכן של המשלחת. תקופת השהות של המשלחת בדנמרק הינה: 5.11.2023 - 9.11.2023. 


דרישות והגשת הצעה

מצורף להלן מסמך המפרט את הדרישות, תנאי הסף, תכולת ההצעה ודרכי הגשת הצעה. 

שאלות בנוגע לקול הקורא ניתן להפנות במייל לכתובת: Michalil@avneyrosha.org.il

על ההצעה להתקבל לא יאוחר מתאריך 31.8.2023 בשעה 11:00.