מכרז לאספקת שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

ינואר 2021​​​​​​​​​​​​​​​המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל"צ) המפעיל את אבני ראשה – המכון למנהיגות בית ספרית, מעוניין לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות המופיעים במסמך המצורף ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכי המזמין ודרישותיו.

איש הקשר למכרז זה הינו מר רפאל רפאל - דוא"ל: RaphaelR@cet.ac.il​​​
טבלת מועדים

מועדפעולות
17.1.2021פרסום המכרז
31.1.2021מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה, עד השעה 12:00
11.3.2021
מועד אחרון להגשת הצעות, עד השעה 12:00
20.05.2021מועד אחרון למסירת הרכבים מושא מכרז זה אל הזוכהלעיון בפרטי המכרז וטופס הגשת הצעה יש ללחוץ על הקובץ להלן.​