כניסה |
אנו שמחים להזמין את כל המנהלים החדשים לסמינר הכנה לתפקיד הניהול שיתקיים בתאריכים י"ט-כ' באב תשע"ה, 4-5 באוגוסט 2015
תהליך הלמידה הייחודי יהווה מעין מעבדה להבניית ידע ופרקטיקות לעבודה עם פרחי הניהול.
גם בקיץ יש לכם מרחב לשאול, להתלבט, להיוועץ ולהרחיב את השיח הניהולי. אנו עומדים לרשותכם.
מרכז הידע
צפואת טאהא מספר לנו על הבחירה לעבור מעולם הספורט לעולם החינוך והניהול ועל נקודות ההשקה ביניהם
קבוצות של מורים ומנהלים שמשתפות פעולה מעשירות את הידע המקצועי של כל חברי הרשת. כיצד עושים זאת?
מהי אחריות המנהל על תהליך ההשתלבות של מורה מתחיל בבית הספר? מבט על הרצוי והמצוי