דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

Skip Navigation Linksרשימת לוגים
רשימת לוגים

  
  
תוכן
  
  
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
18/01/2019 16:27לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
18/01/2019 16:27לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
18/01/2019 16:27לא
  
UCNewRegistration.Page_Load  /  Object reference not set to an instance of an object.
18/01/2019 04:10כן
  
AvneyRoshaGeneralFunctions.GetRegisteredDetailsUserItems query:   /  <Where><Eq><FieldRef Name='eldManagerID' /><Value Type='Text'>024816316</Value></Eq></Where>
17/01/2019 21:02לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
17/01/2019 20:48לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
17/01/2019 20:48לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
17/01/2019 20:48לא
  
ReportManager.GetCurrentListDataTable  /  A column named 'שלביחינוך במוסד' already belongs to this DataTable.
17/01/2019 15:54כן
  
ReportManager.GetCurrentListDataTable  /  A column named 'תמונהנוספת' already belongs to this DataTable.
17/01/2019 15:54כן
  
Scope2Dal.EnableLock  /  Scope2Dal.EnableLock
17/01/2019 15:54לא
  
Scope2Dal.EnableLock  /  teachersCount:20
17/01/2019 15:54לא
  
Scope2Dal.EnableLock  /  questionnairesCount:15
17/01/2019 15:54לא
  
ToolsDal.EndsInput  /  ToolsDal.EndsInput
17/01/2019 15:54לא
  
before return answer   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:27כן
  
 before get User is in manager List?   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:27כן
  
site = SPSite Url=http://www.avneyrosha.org.il  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:27כן
  
web = חשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:27כן
  
managersList = רשימת מנהלים  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:27כן
  
listItemCollection = Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:27כן
  
listItemCollection < 0Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:27כן
  
User is in manager List? False  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:27כן
  
listItemCollection < 0Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:26כן
  
User is in manager List? False  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:26כן
  
before return answer   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:26כן
  
 before get User is in manager List?   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:26כן
  
site = SPSite Url=http://www.avneyrosha.org.il  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:26כן
  
web = חשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:26כן
  
managersList = רשימת מנהלים  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:26כן
  
listItemCollection = Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
17/01/2019 13:26כן
1 - 30הבא