דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

Skip Navigation Linksרשימת לוגים
רשימת לוגים

  
  
תוכן
  
  
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
19/06/2019 17:20לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers not isMember
19/06/2019 17:20לא
  
User is in manager List? False  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:32כן
  
before return answer   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:32כן
  
 before get User is in manager List?   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:32כן
  
site = SPSite Url=http://www.avneyrosha.org.il  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:32כן
  
web = חשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:32כן
  
managersList = רשימת מנהלים  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:32כן
  
listItemCollection = Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:32כן
  
listItemCollection < 0Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:32כן
  
web = חשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:31כן
  
managersList = רשימת מנהלים  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:31כן
  
listItemCollection = Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:31כן
  
listItemCollection < 0Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:31כן
  
User is in manager List? False  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:31כן
  
before return answer   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:31כן
  
 before get User is in manager List?   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:31כן
  
site = SPSite Url=http://www.avneyrosha.org.il  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 16:31כן
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
19/06/2019 10:46לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|038262119 isMember
19/06/2019 10:46לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|038262119 isMember
19/06/2019 10:46לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
19/06/2019 10:46לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
19/06/2019 10:46לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|038262119 isMember
19/06/2019 10:46לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage - GetLoginError  /  Object reference not set to an instance of an object.
19/06/2019 01:25כן
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage - GetLoginError  /  Object reference not set to an instance of an object.
19/06/2019 01:24כן
  
listItemCollection > 0Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 01:23כן
  
isUserExistInDB = False  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 01:23כן
  
before return answer   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 01:23כן
  
listItemCollection = Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
19/06/2019 01:23כן
1 - 30הבא