דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

Skip Navigation Linksרשימת לוגים
רשימת לוגים

  
  
תוכן
  
  
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:58לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:58לא
  
FormsEventReceiver.ItemAdded / end
26/03/2019 06:58לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:58לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:58לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:53לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:53לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:51לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:51לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:49לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:49לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:48לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:48לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:48לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:48לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:44לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:44לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:42לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:42לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:39לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:39לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
26/03/2019 06:39לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
26/03/2019 06:39לא
  
GetMyEvents eventPage not exist:   /  http://www.avneyrosha.org.il/Activities/Pages/tema2012.aspx
25/03/2019 21:08לא
  
25/03/2019 21:08לא
  
GetMyEvents eventPage not exist:   /  http://www.avneyrosha.org.il/Activities/pages/4x4123.aspx
25/03/2019 21:08לא
  
AvneyRoshaGeneralFunctions.GetRegisteredDetailsUserItems query:   /  <Where><Eq><FieldRef Name='eldManagerID' /><Value Type='Text'>024225781</Value></Eq></Where>
25/03/2019 21:08לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
25/03/2019 21:05לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|07096_teachers isMember
25/03/2019 21:05לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
25/03/2019 21:05לא
1 - 30הבא