דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

Skip Navigation Linksרשימת לוגים
רשימת לוגים

  
  
תוכן
  
  
  
AddInquiryFormsToList - update roshaExamIdחשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:15כן
  
AddInquiryFormsToList - update all!!חשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:15כן
  
AddInquiryFormsToList - web = חשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:15כן
  
AddInquiryFormsToList - update roshaExamSchoolחשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:15כן
  
AddInquiryFormsToList - update roshaExamEmailחשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:15כן
  
AddInquiryFormsToList - update roshaExamPhoneחשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:15כן
  
AddInquiryFormsToList - update roshaExamFullnameחשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:15כן
  
AddInquiryFormsToList - update roshaExamStatusחשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:15כן
  
AddInquiryFormsToList - update roshaExamSubjectחשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:15כן
  
AddInquiryFormsToList - site = SPSite Url=http://www.avneyrosha.org.il  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:15כן
  
 before get User is in manager List?   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:13כן
  
site = SPSite Url=http://www.avneyrosha.org.il  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:13כן
  
web = חשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:13כן
  
managersList = רשימת מנהלים  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:13כן
  
listItemCollection = Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:13כן
  
listItemCollection < 0Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:13כן
  
User is in manager List? False  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:13כן
  
before return answer   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
25/08/2019 21:13כן
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
25/08/2019 20:36לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|29050_teachers isMember
25/08/2019 20:36לא
  
FormsEventReceiver.ItemAdded / end
25/08/2019 19:51לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
25/08/2019 19:51לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|29050_teachers isMember
25/08/2019 19:51לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
25/08/2019 19:49לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|29050_teachers isMember
25/08/2019 19:49לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
25/08/2019 19:48לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|29050_teachers isMember
25/08/2019 19:48לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
25/08/2019 19:47לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|29050_teachers isMember
25/08/2019 19:47לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
25/08/2019 19:47לא
1 - 30הבא